ҚБТУ Бизнес мектебінің қаржы талдауы бойынша магистрі - Орталық Азиядағы CFA Институтының (АҚШ) аккредитациядан өткен алғашқы және жалғыз бағдарламасы. Бағдарламаның оқу жоспары іргелі қаржылық және экономикалық қағидаттарды қамтиды және студенттерге инвестициялық және активтерді басқару саласындағы білім мен мамандандырылған дағдыларды қамтамасыз етуге арналған.

 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

• Қазақстан мен Орталық Азиядағы CFA Институтының аккредитациядан өткен жалғыз бағдарламасы: www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition program_for_universities.aspx
• Бағдарламаның оқу жоспары CFACBOK Дене шынықтыру орталығына сәйкес жасалады және бүкіл әлемде инвестициялық мамандар тарапынан танымал және кеңінен қолданылатын 10 кәсіби саланы қамтиды.
• Магистранттар оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін магистр атағы берілгені туралы мемлекеттік диплом алады, сонымен қатар қазіргі уақытта бүкіл әлемде танылған CFA сертификатын алу үшін талап етілетін 3 CFA емтиханынан өтуге қажетті барлық қажетті білім мен дағдыларды алады.
 

BLOOMBERG ҚАРЖЫЛЫҚ ЛАБОРОТОРИЯСЫ

• ҚБТУ- Қазақстандағы жоғарғы оқу орындардың ішіндегі алғашқылардың бірі болып, банктердегі, инвестициялық компаниялар мен бөлімшелердегі кәсіпқойлар пайдаланатын нақты ақпараттар мен аналитикалық деректерді ұсынатын Bloomberg Professional платформасын құрды.
• Bloomberg зертханасының негізгі мақсаты студенттер мен магистранттарға, оқытушыларға және зерттеушілерге халықаралық қаржы нарықтарында және компанияларда қолданылатын соңғы мысалдарға, ақпараттық және аналитикалық құралдарға қол жеткізу арқылы өз дағдыларын жетілдіруге көмектесу болып табылады.
• Bloomberg Қаржылық Лабораториясының бірегей жетілдірілген мүмкіндіктері ҚБТУ-ға түрлі салаларда, банктік-логистикалық және инженерлерден табысқа жетуге ұмтылатын жоғары білікті мамандар мен зерттеушілерді дайындауға көмектеседі.
 

БАҒДАРЛАМА ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Оқу форматы: Кешкі + сенбі күні бойы (аптасына 4 рет)
Ұзақтығы: 15 ай
- Қаржылық талдау саласындағы негізгі магистрлік бағдарлама – 2 090 000 теңге
- ҚБТУ түлекері мен бакалавр дәрежесі бойынша қызыл диплом иегерлеріне жеңілдіктер
Қабылдау комиссиясы: шілде, 2018 жыл.
Басталу күні: қыркүйек 2018 жыл. 

 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

Бағдарлама магистранттардың 10 мамандықты игеруіне бағытталған, олар CFA білім ұйымына кіреді. Оқу бағдарламасы магистранттарға бүкіл әлемдегі инвестициялық мамандар мансапта ең маңызды деп білетін білім, дағдылар мен қабілеттерге ие болуына көмектесуге арналған. Оқудың барлық кезеңі екі кезеңге бөлінеді: Қордың бағдарламасы және қаржылық талдау саласындағы магистрлік бағдарлама.

 

Foundation* бағдарламасының оқу жоспары

Пән атауы Кредиттер
Қаржылық есепті талдау I 1
Инвестициялық шешімдерге арналған экономика I 1
Корпоративтік қаржы I 1
Акцияларды бағалау және талдау I 1
Бекітілген кіріс құралдары I 1
Туынды қаржы құралдары I 1
Портфельді басқару I 1
Қаржылық есептерді талдау I 1
Этика және кәсіби стандарттар I 1
 

* CFA Level I табысты өтетін адамдар Foundation бағдарламасынан босатылады.

Қаржылық талдау саласындағы магистратура бағарламасының оқу жоспары

Пән атауы Кредиттер
Міндетті пәндер 15
Мамандық бойынша пәндер 18
Тәжірибе 2
Эксперименттік зертту жұмысы 4
Аттестация 4
Кешенді емтихан 1
Жоба/диссертация қорғау 3
Барлығы 43

Обязательные предметы
 
Название предмета Кредиты
Деловое общение 3
Этика и профессиональные стандарты 3
Количественные методы 3
Экономика для инвестиционных решений 3
Методы бизнес исследований 3
Всего 15

Предметы по специализации

Название предмета Кредиты
Корпоративные финансы 3
Анализ финансовой отчетности 3
Оценка и анализ акций 3
Финансовые инструменты с фиксированной доходностью 3
Производные финансовые инструменты 3
Управление портфелем 3
Всего: 18

Стажировка, Проект / Диссертация и Комплексный экзамен

Обучающиеся должны пройти Стажировку, Проект / Диссертацию и Комплексный экзамен по специализации

Название предмета Кредиты
Стажировка 2
Экспериментально-исследовательская работа 4
Комплексный экзамен 1
Защита проекта / диссертации 3
Всего: 10

УНИВЕРСИТЕТКЕ ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

1-ШІ ҚАДАМ
Осы құжаттарды ҚБТУ-тің Бизнес Мектебіне тапсыру (шілде, 2019 ж.)
• Өтініш нысаны;
• Диплом мен транскрипттің нотариалды куәландырылған көшірмесі;
• Резюме (ағылшын тілінде);
•  2 ұсыным хат (ағылшын тілінде);
• Мотивациялық хат (ағылшын тілінде);
• 3×4 - 6 фотосурет;
• Жеке куәліктің көшірмесі;
• №086-У медициналық анықтамасы және рентгендік кескін;
• Еңбек кітапшасының көшірмесі;
• IELTS сертификатының нотариалды куәландырылған көшірмесі (6.0 және одан да жоғары) немесе шетел тілінен тест тапсыру туралы түбіртек.

 

2-ШІ ҚАДАМ
Қабылдау емтихандарын тапсыру. (тамыз 2019 ж.)
 

ШАГ 3
Успешно закрыть обязательную программу «Foundation» (сентябрь - ноябрь 2018 г.)

 

О CFA

Дипломированный Финансовый Аналитик (Chartered Financial Analyst - CFA) - одно из наиболее авторитетных званий в области финансов и инвестиций.
Это звание получают финансовые специалисты, последовательно сдавшие три уровня экзаменов. Каждый уровень охватывает 300 часов подготовительных занятий. В среднем, чтобы пройти все 3 уровня, кандидатам требуется от 2-х до 5-ти лет.

Институт CFA

Институт CFA–всемирная ассоциация специалистов по инвестициям.
Организация устанавливает высочайшие этические стандарты на инвестиционных рынках и является уважаемым источником знаний для глобального финансового сообщества. На сегодняшний день членами Института CFA являются более 111 000 человек в 141 стране мира, включая 102 тысячи дипломированных специалистов и 136 коллективных членов. Если вы хотите получить больше информации, пожалуйста, пройдите по ссылке - www.cfainstitute.org