. .

«8D071000 Материаловедение және жаңа материалдар технологиясы» мамандығы бойынша докторантураның білім беру бағдарламасы»

 

"8D071000 - Материалтану және жаңа материалдар технологиясы" білім беру бағдарламасы бойынша докторантурада ғылыми, педагогикалық және басқару кадрларын даярлау 3 жыл оқу мерзімімен ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша жүзеге асырылады. Оқыту тілі: ағылшын.

 

 Мақсаты және міндеттері:

Білім беру бағдарламасының мақсаты – заманға сәйкес мамандарды дайындау, фундаменталды ғылыми техникалық білімге ие ғылыми кадрларды және техникалық мамандықтарды оқыту әдістемесі,  сондай-ақ өз саласындағы ғылыми зерттеу жұмыстарын дамыту.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

- Білім беру бағдарламасының міндетіне- докторанттардың ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша негізгі бағыттар қалыптастыру, атап айтқанда материалдардың коррозия проблемаларын шешу бойынша зерттеулер жүргізу.

- Білікті қазақстан және әлемдік ғылыми зерттеу интституттарымен және университеттерімен ынтымақтастық қарым-қатынас;

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі:

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын бағдарлама бойынша негізгі бағытта өз саласындағы үздік мамандармен зерттеу.

Зертханалардың материалдық-техникалық базасы студенттердің жеке зерттеу жұмыстары үшін заманауи жабдықтармен жабдықталған.

Ғылым мен техника бағытындағы фундаменталды және қолданбалы түйінінде орналасқан, дисциплина аралық саласын қамтып материаловедение саласына бағыт.

Бұл бағыттың өзектілігі: мұнай индустриясындағы, машиностроение және металлургиялық инженерия саласындағы құбырлардың коррозия проблемалары.

Маңызды қасиеттері

Материаловедение мамандығы зерттеу жұмысына қызығушылық, аналитикалық және критикалық ойлауды қамтиды.

Материаловедтің міндеттері

- коррозияның алдын алу бойынша, жобаларды әзірлеу және инновациялық әдістерін,

-технологиялық міндеттерді шешу;

-жұмыстың негізгі бағыты бойынша зерттеулер жүргізу және зерттеулер бойынша есеп дайындау;

-Методикалық пособиялар және инструкцияларды дамыту бойынша жұмыс жасау

-халықаралық коференцияларға қатысу, ғылымыи мақалалар жазу.

Докторантурада оқудың теориялық және практикалық минимумы:

Бағдарламаны меңгеруге академиялық магистр дәрежесі бар мамандарға рұқсат етіледі. Өтініш беруші мыналарды білуі керек:

-материалдардың фазалық құрамы, құрылымы және қасиеттері арасындағы өзара  байланыстың негізгі заңдылықтары; материалдармен олардан жасалған дайын бұйымдарды өндіру және өңдеудің технологиялық процестерінің теориялық негіздері; ғылыми және технологиялық аспаптармен жабдықтардың құрылысы және жұмысы.

- материалдардың құрылымы және қасиеттерін зерттеу әдістерін практикада қолдану;

-жаңа материалдарды өңдеу және алу технологияларын енгізу

-ғылыми зерттеу нәтижелерін математикалық өңдеу, ғылыми-технологиялық құжаттаманы дайындау дағдылары;

-экологиялық және техникалық қауіпсіздік, адам өмірін қорғау, құқықтық нормалары және экономикалық проблемаларының сұрақтарына компетентті болу; 

 

 

"Материаловедение және коррозия проблемалары» бойынша ғылыми-білім беру орталығы докторанттарына шет елге стажировкалар және халықаралық конференциялар қарастырылған.

 

Білім бағдарламасының пререквизиттері:

-Қатты денелер физикасы;

-Жартыжылуөткізгіш физикасы;

-Металдардың мехникалық құрамы

 

Бағдарламаның міндетті компоненті:

-Ғылыми зерттеу негізінде жаңа материалдарды дайындау.

 

Бағдарламаның бірқатар электив пәндері

Пленкалы құрылымның полупроводник технологиясы

Кристалл емес материалдырдың электрондық құрамы

Материалдардың оптикалық құрамы

Қаттыденелі материалдардың электрофизикалық құрамы

Радиациялық материаловедение

Материалдардың физико техникалық құрамы

Материалдардың диаграмм фазалық құрамы

Замануи металлургия және металловедение проблемалары

Гетероген жүйедегі химиялық кинетика және диффузия