. .

«7М071000 - Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығы бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы»

 

«7М071000 - Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша 2 жыл оқу мерзімімен ғылыми, педагогикалық және басқару кадрларын даярлау. Оқыту тілі-ағылшын және орыс.

 

Мақсаты мен міндеттері:

Бұл білім беру бағдарламасының мақсаты-мұнай өңдеу өндірістеріндегі материалдардың, құбырлардың коррозиясы мәселелерін шешу бағыты бойынша материалтану және жаңа материалдар технологиясы саласында жоғары білікті мамандарды даярлау.

Жаңа білім беру бағдарламасы коррозияның алдын алу және материалдарды заманауи жабдықтар мен коррозия аспаптарында сынау негізінде негізделген материалтанудың негізгі курсы бойынша теориялық және практикалық білімді игеруге мүмкіндік береді.

Материалтану және коррозия проблемалары ғылыми-білім беру орталығында магистранттар:

         - зерттеу командасындағы ғылыми жобаларға бірлесіп қатысу;

-ғылыми зерттеулердің нәтижелері жоғары рейтингілі журналдарда жарияланады;

- әр түрлі қызмет салаларында "материалдардың коррозияға қарсы тұруын" терең зерттеу үшін заманауи жабдықтармен жұмыс істеу.

- халықаралық конференцияларға қатысу

Құбырлардың коррозиясын болдырмау бойынша игерілген теориялық курс маманға мұнай индустриясында, материалтану және металлургиялық инженерия саласында жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

 

         Білім беру бағдарламасының ерекшелігі:

Зертханалардың материалдық-техникалық базасы білім алушылардың жеке зерттеу жұмыстары үшін заманауи жабдықтармен жабдықталған.

         Материалтану саласындағы бағыт ғылым мен техниканың іргелі және қолданбалы бағыттарының қиылысында орналасқан пәнаралық саланы қамтиды.

Бұл бағыттың өзектілігі: мұнай-газ өнеркәсібіндегі, машина жасау және металлургиялық инженерия саласындағы құбырлардың коррозиясы мәселелері.

Маңызды қасиеттер

"7м071000-Материалтану және жаңа материалдар технологиясы" мамандығы магистранттың алған білімін іс жүзінде қолдануына және нарықта бәсекеге қабілетті маман болуына үлкен мүмкіндік береді.

Материалтанушының міндеттері:

- инновациялық технологияларды әзірлеу ; ;

- дайын заманауи материалдарды жетілдіру;

- материалдар коррозиясының алдын алу бойынша жобаларды әзірлеу және процесті жоспарлау;

- технологиялық және техникалық міндеттерді кезең-кезеңмен шешу;

- жұмыстың негізгі бағыттары бойынша теориялық және практикалық зерттеулер жүргізу;

- металдардың коррозиясын бірінші кезеңнен соңғы кезеңге дейін азайту технологиясын жасау;

- көп компонентті қорытпаларды сынау;

- жобаларды әзірлеу, болат бұйымдар негізінде заманауи материалдарды дайындау процесін жоспарлау;

Осы білім беру бағдарламасына түсу үшін талапкер:

- бакалавр академиялық дәрежесі болуы керек;

- физика, химия, Физикалық химия және мұнай химиясы саласында базалық білімі болуы тиіс.

 

Бағдарламаның кейбір элективті пәндері:

 

Коррозиядағы химиялық процестер

Материалдарға арналған коррозияға қарсы жабындар

Инженерлік талдау

Қазіргі материалтану

Коррозияны басқарудың заманауи әдістері

Мұнай-газ өнеркәсібіндегі Коррозия

Төмен және жоғары температурадағы коррозия процестері

Коррозия модераторларының негізгі түрлері

Микробиологияның материалдардың коррозиясына әсері

Материалдар негіздері

Құбырлардың тоттануы