Ибрашев Кенжебек Ниязұлы
Ректор
Техника ғылымдарының кандидаты

Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы
Академиялық мәселелер жөніндегі проректор
Экономика ғылымдарының докторы, профессор

Габдуллин Маратбек Төлебергенұлы
Ғылым және инновация жөніндегі проректор
Физика-математика ғылымдарының кандидаты, PhD

Бектемисов Салават Абдимажиұлы
Инфрақұрылым және бизнесті қолдау жөніндегі проректор

Мухаммад Шераз
Интерұлттандыру жөніндегі проректор

Кунгейбаева Раушан Тлектесовна
Қаржы директоры м.а.