Бастапқы бет ҒЫЛЫМ
Қолданбалы геология

Басымдылық: 
Табиғатты тиімді пайдаланумен шиқызатын терең ұқсату үшін ресурстық-тиімді технологияларды және техникаларды еңгізіп дамыту.
Зертхананың атауы: 
ҒЗЛ «Қолданбалы геология».
Ғылыми жұмысы бойынша жетекшісі: 
Коробкин Валерий Васильевич, геология және минералогия ғылымдарының кандидаты, «Геология және Жер физикасы» кафедрасының ассоциирленген профессоры.
Кадрлардың құрамы:
Трипольский Виктор Павлович, геология мен минералогия ғылымдарының кандидаты, жетекші ғылыми қызметкері; 
Тулемисова Жамал Сериковна, ғылыми қызметкері, M.Sc;
Добровольская Елена Александровна, ғылыми қызметкері;
Желел Мейiрхан Бауыржанұлы, маман;
Мамыт Дарина Нұрманқызы, маман;
Турсанова Асия Ержанова, маман
Мақсаттары: 
ғылыми зерттеулер мен геология және пайдалы қазбалардың кен орнындарын барлау бойынша білім саласын дамыту. 
Міндеттері: 
ғылыми зерттеулерды қолдайтын гранттық бағдарламаларға қатысу, шарт және контракт жасау бойынша Ғылыми-Зерттеулік жұмыстарды (ҒЗЖ) және Ғылыми-Зерттеулік және Тәжірибелік-Құрылымдық жұмыстарды (ҒЗжТҚЖ) орындау.
Жұмыс аясы:
1) геология-геофизикалық жұмыстардың көптеген түрлері (геология-геофизикалық деректерге түсінік беру, құжаттама, ұңғыманы және кен қазбаларды сынау);
2) тау жыныстардың және кен құрамын зерттеу (минералогиялық, петрографиялық және кешенді талдамалы зерттеулердің түрлері);
3) ҒЗЖ-дың сараптамасы, есептемеге рецензиясы, жобалар, жариялаулар;
4) геология-геофизикалық жұмыстарды далалық және өнделетін жағдайларда студенттерге өткізу жолын үйрету.
ҒЗЖ-ның бағыты: : 
Кен және кенсіз, іздеу-барлау және қолданбалы геология саласында әртүрлі тақырыптық геология-геофизикалық зерттеулерді өткізу. 
Жабдықтар:
Зертхананы қамтамасыз ететін жабдықтар бойынша талдамалы зерттеулер өткізіледі:
1. Leica Поляризациялық микроскобы.
2. Поляризациялық Микроскоп ПОЛАМ P312 сандық видеокамерасымен.
3. Стереоскоптық Микроскоп МБС-10.
4. Ажарлағыш-кескінді әмбебап білдек СУШО-150М.
5. Тастескіш білдек СКРН-3.
6. Протондық магнит өлшеуіш ММПГ-1 (магнит өлшеуіштің өндегіші).
7. Муфельдік пеш, LHT 04/17 SWсалмақтау жүйесімен.
Бағдарламалық жасақтамалар:
Операциялық жүйелер:
Windows HPC Server 2008 R2;
Мамандандырылған бағдарламалық жасақтамалар: 
Land Mark - ZMAP GeoData Management; 
ArcGIS.
Уәкілеттер: 
1. Университеттегі өңдеу және ғылыми-зерттеулік, эксперименттік, білім беретін әрекетшілдік бағдарламалардың және жоспарлардың жүзеге асыруына қатысу 
2. Университеттегі жаңа ғылыми бағыттарды өндеуге қатысу.
3. Ғылыми-зерттеулік, ғылыми-әдістемелік және тәжірибелік жұмыстарды ұйымдастырып өткізу.
4. Дайындық және зертхана әрекетшілдіктің бағыттар бойынша ғылыми-зерттеулік жұмыстарға қатысты АО КБТУ атынан тендерлерге қатысу.
5. Тапсырысшымен жасалған шарт бойынша зертханаға қажет қызметтерді сатып алу жұмыстарды үйлестіру, шарттар бойынша бірлесіп орындаушымен әрекеттестігін жүзеге асыру, мерзімді елгезектігін бақылау.
6. Ғылыми-зерттеулік жобалардың, тәжірибелік және инновациялық әрекетшілдік нәтижелердің, ғылыми дамыту жобалармен тұжырымдамалардың сараптамасы.
2015-2017 жылдар кезеңіндегі гранттық қаржыландыру бойынша жасалған ғылыми жұмыстар:
1. Жоба тақырыбы: «Магмалық жыныстардың қайта өңделген қалдықтарынан бетонды бітеуге арналған жеңіл толтырғыштарды өндіру технологиясын және минералды шикізаттан жасалған жылу өткізбейтін материал өндіруді дамыту».
2. Жоба тақырыбы: «Бағалау және іздеу критерияларын өңдеу, іздеу болашақта Солтүстік Қазақстанда (Ақсу-Байлүстіл және Степняк кен орындарынан) жаңа алтынкен орындарының ашылуын». 
3. Мақсатты қаржыландыру бағдарламасы, басымдылық бойынша: Акпараттық телекоммуникациялық технологиялар, тақырыбы:«Мұнай-газы кен орындарын барлау және Қазақстандағы шөгінді алаптарда іздеу-бағалау жұмыстарды өткізу үшін ғарыштық түсірімді деректерді өңдеу бойынша бағдармалық модулін және әдісін өндеу.»

Top