Бастапқы бет ҒЫЛЫМ
Бірлескен Ғылыми Кеңес

Бірлескен Ғылыми Кеңес ғылыми-зерттеу, білім беру, оқу-әдістемелік қызметінің мәселелерін шешу үшін құрылған ұжымдық басқару нысаны болып табылады.

Бірлескен Ғылыми кеңес, ғылым және білім беру процесін жүзеге асырудың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін құрылады. 
Өз қызметінде, Бірлескен Ғылыми кеңес, «Ғылым туралы», «Білім туралы» Заңымен, ғылым және білім беру саласындағы Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады.

Құрылымы Бірлескен Ғылыми кеңес лауазымды адамдар, кафедра меңгерушілері, профессор-оқытушылар құрамының өкілдері, ғылыми қызметкерлерден қалыптасады. Ғылыми кеңес құрамына, міндетті түрде Ректоры, Проректорлар, факультет декандары мен заңды тұлғалар мен еншілес компаниялардың жетекшілері лауазымдылық ретімен кіреді.

Бірлескен Ғылыми Кеңестің төрағасы Ректор немесе Ректор тағайындаған адам болады. Орынбасары (лар), Бірлескен Ғылыми Кеңесінің төрағасы Ректор қызметіне тағайындалды, ол болмаған кезде төрағасы ретінде қызмет етеді. Бірлескен Ғылыми Кеңестің жеке мүшелері Ректордың бұйрығымен бекітіледі. Бірлескен Ғылыми Кеңесінің жұмысына Бас ғылыми хатшысы ұйымдастырушылық қолдау көрсетіп жауапкершілік етеді. Ол Бірлескен Ғылыми Кеңес шешімдерінің отырыстарын әзiрлеп және жүзеге асыру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және үйлестіреді.

Бірлескен Ғылыми Кеңес: Ол университеттің даму тұжырымдамасын анықтайды. Оқу жоспарларын, оқу процесінің кестесі, академиялық күнтізбеге сәйкес, оқу процесін ұйымдастыру мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

Сұрақтарды қарастырады/ұсынады: 
  • білім беру және ғылыми процестерді ұйымдастыру-әдістемелік және материалдық-техникалық қамтамасыз ету;
  • біліктілікті арттыру және кадрды қайта даярлау; 
  • студенттердің ауысуы, (босаған орындарға) мемлекеттік білім беру тапсырысы есебінен магистранттарды оқыту;
  • монографиялар, ғылыми және педагогикалық қызметкерлер тезистері, дайындау және жариялау үшін шығармашылық шығармашылық демалыс беру;
  • диссертациялық кеңестер, олардың кәсіптері мен жеке құрамының ашылуы туралы;

Пікірлер және тікелей ҚБТУ университетінің басқа бөлімшелерінің қызметі туралы есептерді қарастырады, оқу және ғылыми процестерге байланысты Институттар мен Факультеттер, кафедралар, ғылыми-зерттеу зертханалары және басқа да ведомстволардың білім беру, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысы жөніндегі жоспарлары мен есептерін бекітеді.
Ғылыми-педагогикалық кадрлардың лауазымдарға қатысты конкурстық комиссияның өкілеттік құрамы мен шарттарын анықтайды.
Университет қызметкерлеріне құрметті профессор, көрнекті ғалымдар, қоғам және саяси қайраткерлер атағын тағайындауды.
Ғылыми дәрежесі берілу туралы, доцент (доцент), профессор уәкілетті мемлекеттік органның алдында өтініш береді.
Кафедра және ғылыми-зерттеу зертханаларын құру және жою туралы шешім қабылдайды;
ҚБТУ қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы Президентінің халықаралық «Болашақ» стипендиясына арналған конкурсқа қатысу үшін кандидаттар ұсынады;
Белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы Президентінің гранттарына, мемлекеттік стипендияларға, атаулы стипендияга, сондай-ақ басқа жеке тұлғалармен және ұйымдар белгілеген атаулы стипендияларға кандидаттарды ұсынады;
Монографиялар мен оқу құралдарын қарастырады және бекітеді.
Докторантураны, магистратураны ашу туралы шешім қабылдайды.
Магистрлік диссертациялардың тақырыбын бекітеді, мемлекеттік емтихандарды тапсыруда және диссертация алу үшін мемлекеттік аттестаттау комиссиясының құрамын анықтайды.
Ғылым жетекшілер кандидаттарын, магистранттар мен докторлардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының тақырыптарын бекітеді.
Бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша қабылдау жұмысы туралы есебін бекітеді.

Бірлескен Ғылым Кеңесінің құрамы

Т.А.Ә. Лауазымы
  Ғылым кеңесінің төрағасы:  
1. Бейсембетов Искандер Калыбекович Ректор
  Төраға орынбасары:  
2. Журинов Мурат Журинович «ИТКЭ им. Д.В. Сокольского» АҚ, бас директор, КБТУ ғылым саласының басқарушы директоры
  Ғылым кеңесінің мүшелері:  
3. Бармагамбетов Бахытжан Зиуадинович ҚазҰТЗУ стратегиялық даму Проректорының м.а.
4. Искаков Ринат Маратович ҚазҰТЗУ оқыту әдістері мен халықаралық қатынастар Проректорының м.а., КБТУ химиялық инженериясының ҒБО жетекшісі
5. Орунханов Мурат Кадесович ҚазҰТЗУ ЖОО-дан кейінгі білім Проректоры
6. Кенжалиев Багдаулет Кенжалиевич "Жер, металлургия мен байыту ғылым Орталығы" АҚ Президенті, КБТУ инновациялық қызметінің Проректоры
7. Локтионов Юрий Викторович КБТУ ЖОО кейінгі білім мен халықаралық жобаларының Проректоры
8. Умаров Тимур Фаридович КБТУ академиялық және ақпараттық технологиялар Проректорының м.а., КБТУ ақпарараттық технологиялар факультетінің Деканы
9. Абаканов Танаткан Доскараевич «Сейсмологиялық бақылау және зерттеу ұлттық орталығы» АҚ Президенті
10. Абсаметов Малис Кудысович «Ахмедсафин У.М. атындағы гидрогеология мен геоэкология Институты» ЖШС Директоры
11. Алипбаев Данияр Даулетович «ИҰИИТ КБТУ» ЖШС Бас директоры
12. Джусипбеков Умирзак Жумасилович «Бектурова А.Б. атындағы ХҒИ» АҚ Бас директордың бірінші орынбасары
13. Ергожин Едил Ергожаевич «Бектурова А.Б. атындағы ХҒИ» Бас директоры
14. Кожабеков Дастан Байузакович «ҰТО «Парасат» АҚ Басқарма төрағасының м.а.
15. Медеу Ахметкал Рахметуллаевич «География Институты» ЖШС Директоры
16. Нусупов Каир Хамзаевич ҚазҰЗТУ «Физикалық-техникалық Институт» ЖШС Директоры, КБТУ нанотехнология зертханасының меңгерушісі
17. Омирсериков Мурат Шукеевич Директор ТОО «Институт геологических наук им. К.И.Сатпаев Қ.И. атындағы геологиялық ғылым »
18. Абдыгаппарова Сауле Билаловна ҚазҰТЗУ экономика және бизнес Институтының Директоры
19. Абишева Зинеш Садыровна ҚазҰТЗУ тау-металлургия Институтының Директоры
20. Ахметов Бахытжан Сражатдинович ҚазҰТЗУақпарат және телекоммуникация технологиясы Институтының Директоры
16. Нусупов Каир Хамзаевич "Физика-техникалық Институты" ЖШС Директоры,ҚазҰТЗУ, КБТУ нанотехнологиялар зертханасының меңгерушісі
21. Байгунчеков Жумадил Жанабаевич ҚазҰТЗУ өнеркәсіп инженерия Институтының Директоры
22. Бесимбаев Ерик Турашович ҚазҰТЗУ геология мен мұнай-газ ісі Институтының Директоры
23. Дюсембаев Изим Насиевич ҚазҰТЗУ архитектура мен құрылыс Институтының Директоры
24. Кумеков Серик Ешмухамбетович ҚазҰТЗУ жоғарғы технологиялар мен бірқалыпты даму Институтының Директоры
25. Куралханов Дархан Кадылбекович ҚазҰТЗУ негізгі білім Институтының Директоры, КБТУ мұнай-газ кафедрасының меңгерушісі
26. Отарбаев Жангельды Отарбаевич ҚазҰТЗУ арақашықтағы білім Институтының Директоры
27. Тлеужанулы Куандык КБТУ Халықаралық экономика мектебінің Директоры
28. Даирбеков Нурлан Слямханович КБТУ математика және кибернетика ҰҒО жетекшісі
29. Ковтуненко Дмитрий Николаевич КБТУ Қазақстан теңіз академиясының жетекшісі
30. Акулов Михаил Леонидович КБТУ негізгі білім факультетінің деканы
31. Бекмухаметова Зауре Арстановна Энергетика мен мұнай-газ индустрия факультетінің деканы, КБТУ жердің геологиясы мен физика кафедрасының меңгерушісі
32. Юан Симпсон КБТУ Бизнес мектебінің деканы
  Бас ғылым хатшысы:  
33. Сабитова Дильда Кенжехановна КБТУ Академиясының директоры
Top