Қош келдіңіз Математика және кибернетика орталығы
О защите диссертации Шияпова Кадржана Мауленжановича

6D070500  «Математикалық және компьютерлік модельдеу» мамандығы бойынша Қазақстан-Британ техникалық университетінде Шияпов Кадржан Мауленжановичтің «Гомогенизация принципінің негізінде мұнайды сумен ығыстырып шығарудың математикалық модельдері» тақырыбындағы PhD философия докторы ғылыми атағын алу үшін диссертация қорғалады.
Диссертациялық жұмыс Қазақстан-Британ техникалық университетінің математика және кибернетика орталығында орындалды.
             Ғылыми кеңесшілер:
1. Мейрманов Анварбек Мукатович  – физика-математика ғылымдарының докторы,  профессор БелМУ (Белгород қ., Рессей);
2. Данилов Владимир Григорьевич  – физика-математика ғылымдарының докторы,  профессор МИЭМ НИУ ВШЭ (Мәскеу қ., Рессей);
        Рецензенттер:
1. Шакенов Канат Кожахметович – физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ (Алматы қ., Қазақстан);
2.  Жанбырбаев Адильбек Бегалиевич – физика-математика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы,  Абая атындағы ҚазҰПУ (Алматы қ., Қазақстан).
.
Қорғау 2018 жылдың 24 желтоқсанында, сағат 16.00-да Қазақ-Британ техникалық университетінде келесі мекенжай бойынша өтеді: 050000, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 59, № 342 аудиториясы.
Сайт адресі: www.kbtu.kz; e-mail: himirankadr@mail.ru

file_downloadДиссертация_Шияпов КМ

file_downloadОтзыв Данилова В.Г.

file_downloadОТЗЫВ Мейрманова А.М.

file_downloadРецензия Жаңбырбаев А.Б.

file_downloadРецензия Шакенов Қ.Қ.

Top