Қош келдіңіз Ақпараттық технологиялар факультеті
Есептеу техникасы және бағдарламалық жасақтама 5B070400 - кәсіби аккредиттелген бағдарлама

 

5B070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық жасақтама ABET (АҚШ) агенттігімен аккредиттелген.

 • Бағдарлама сипаттамасы


  Мамандық бағдарламалауды жақсы көретіндерге, бағдарламалық қаматамасыз етудің заманауи әдістерін және әртүрлі бағдарламалы ақпараттық жүйені басқаруды еркін меңгергісі келетіндерге арналған.

 • Бағдарлама мақсаттары

  Бағдарламаның білім беру мақсаты кең тұрғыда алғанда университетті бітіргеннен кейін түлектердің аталған бағдарлама дайындайтын мансаптық және кәсіби жетістіктерін сипаттайды.

  ҚБТУ-да «Есептеу техникасы және бағдарламалық жасақтама» мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алғаннан кейін 3–5 жыл өткен соң біздің түлектеріміз төмендегідей кәсіби деңгейге жетеді:

  - компьютерлік ғылымдар мен практикалық дағдылар саласында іргелі білімдерге ие бағдарламалық және жүйелі әзірлемелерді пайдалануда тәжірибелі, техникалық құзыретті және ақпараттық жүйелер саласында табысты мамандар болып шығады;

  - жобалау мен жүйелерді әзірлеу командасының құзыретті, мақсат қойғыш тәжірибелі мүшесі мен оның көшбасшысы болып табылатын, ҚБТУ-да оқу кезінде концептуалдық білім мен дағдыларды пайдалану барысында кәсіби тұрғыда және өзбетімен жұмыс істей алатын дағдыларды меңгерген, сонымен қатар жеке компанияларда, кәсіби даму барысында мемлекеттік ұйымдар мен мекемелерде бағдарламалық шешімдерді жобалау, әзірлеу және ендіру кезінде біліктілігі жоғары мамандар болып шығады;

  - кешенді техникалық мәселелердің тәсілдерін іздеуде білікті шешімдер жасауға қабілетті ақпараттық технологиялардың қарлығаштары, әрі жаңа жұмыс орындарын ұсыну ақсатындағы, экономиканың дамуы мен қоғамның игілігіне арналған стартаптарды жүргізе алатын дарынды кәсіпкерлер болу да мүмкін;

  - ұлттық және халықаралық деңгейде мойындалған жоғары оқудан кейінгі, кәсіби және сертификаттық бағдарламаларда үздіксіз оқи алатын, сонымен қатар алынған білімнің қажеттілігіне диагностика, талдау жасауға және анықтауға қабілетті, әрі үнемі жеке біліктілігін арттырумен жұмыс істей алатын кәсіби маман бола алады.

 • Бағдарлама міндеттері

  Бағдарламаның міндеттері нақты алғанда студенттер университетті аяқтағаннан кейінгі меңгеруі тиіс дағдылар мен білімдерді сипаттайды.

  Компьютерлік және бағдарламалық жүйелердің математикалық және физикалық негіздерін түсіну және оларды жобалау мен әзірлеу арысында қалай қолданылатындығын білу. Сонымен қатар компьютерлік және бағдарламалық жүйелер саласындағы білімді қоғамның игілігі үшін этикалық нормаларды сақтай отырып қолдану керектігі туралы түсінік болу.

  Күмәнмен қарау – компьютерлік және бағдарламалық жүйелерді әзірлеу мен ендіру мәселелеріне қатысты баламалы болжалдар, тәсілдер, рәсімдер, ымыра мен нәтижелерді сыни тұрғыда бағалау.

  Мәліметтер базасын, бағдарламалық ортаны, микроэлектроника құрылғыларын, ПО әзірлемесі жобаларының басқару жүйелерін, CAD жүйесін құру кезінде компьютерлік жүйелер мен олардың компоненттерін жобалау, әзірлеу.

  Көшбасшы болу – жобалармен жұмыс істейтін әзірлеушілер мен жобалаушылардың командасына жетекшілік ету, командада түрлі рөлдерді атқару және олардың алға қойылған мақсатқа жетудегі қандай үлесі қосатынын түсіну.

  Өзара әрекет ету – жұмысты құжаттау мен алынған нәтижелерді көрсетуге арналған жазба және вербалды қарым-қатынасты пайдалану, сонымен қатар кәсібиліктің қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі жоғары деңгейіне ие болу.

 • Негізгі пәндері
  • Информатика
  • Бағдарламалау технологиясы
  • Жоғарғы математика I, II
  • Ағылшын тілі I,II
  • Физика I
 • Оқуға қабылданғандар статистикасы
  Оқу жылы Оқуға түскендер Бітіргендер
  2011-2012 6 33
  2012-2013 57 19
  2013-2014 27 2
  2014-2015 26 10
  2015-2016 39 -
 • Болашақтағы мүмкіншіліктер


  Біздің түлектеріміздің жетістіктері бірнеше жыл бойы АТ саласындағы жогары денгейлі мамандар дайындайтынымыздың дәлелі болып келеді. Біздің факультетіміздің түлектері ой өрісі кеңділігімен, жоғары кәсіби біліктілігімен, аналитикалық ойлауымен және ұжымда жұмыс істей білуімен ерекшеленеді. Біздің бүгінгі студенттерімізбен келешекте біздің факультемізде білім алатын оқушылар кәсиби салада алдағы өткен түлектерімізден кем емес табысқа жетер деп үмітттенеміз.

Профессия программиста

Профессия программиста одна из наиболее популярных и востребованных профессий на сегодняшний день из-за стремительного развития компьютерных технологий и технического прогресса. По мнению экспертов большое количество отечественных и зарубежных компаний нуждается в качественных и опытных специалистах данного профиля.

Профессия программиста: деятельность, перспективы

Большинство международных компаний стремится создать все необходимые условия для максимальной реализации трудового потенциала своих специалистов, обеспечивая социальные гарантии и достойную заработную плату. Сегодня ИТ стремительно развиваются, что открывает перед выпускниками специальности программист большие перспективы: есть возможность трудоустроиться в компаниях-гигантах, открыть собственный IT-бизнес, работать в режиме фриланс. Казахстанско-Британский технический университет это первый ВУЗ в городе Алматы, получивший международную аккредитацию агентства ABET США по всем компьютерным специальностям. Университет дает возможность свободно владеть новыми методами создания программного обеспечения, сетевых технологий, а также управлять информационными системами различного назначения. После окончания бакалавриата университет предлагает продолжить обучение программированию в магистратуре.

Профессия программиста: деятельность

Основой для разработки компьютерных программ является математические вычисления. В профессии программиста есть три основных направления: web, прикладное и системное направление . КБТУ (Алматы) как лидер технического образования в Казахстане готовит специалистов во всех перечисленных областях. Наши студенты получают хорошую основу и базовые знания в области ИТ, а именно изучают компьютерную графику, обучаются разработке игр и приложения для мобильных устройств, проходят обучение asp.net. Факультет информационных технологий предоставляет возможность стать узконаправленным экспертом, позволяя студенту самому выбирать интересные и нужные ему дисциплины, начиная со 2 курса обучения. Профессорско-преподавательский состав университета дает хорошие теоретические знания профессии IT-технологии. Наши студенты учатся понимать методы и модели, используемые в процессе проектирования и эволюции информационных систем, правильно применять полученные знания, не бояться подвергать сомнению и критически оценивать альтернативные методы. Выпускники получают навыки разработки различных информационных систем и их компонентов с учетом не только профессиональных принципов, но и вопросов безопасности. Также мы учим быть лидером — наши выпускники успешно возглавляют команды разработчиков, знают, как должна работать команда, принципы ее взаимодействия. Для этого необходимо использовать принципы письменного и вербального общения, чтобы документировать работу. Конечно же, преподаватели работают над высоким уровнем языкового профессионализма студентов: в казахском, русском и английском языках.

Карьерные перспективы студентов

Выпускники, которых готовит факультет IT-технологии КБТУ, получают достаточно высокую заработную плату, что является результатом большого объема знаний, полученных в университете.
Top