Қош келдіңіз Ақпараттық технологиялар факультеті
Автоматтандыру және басқару 5B070200 - кәсіби аккредиттелген бағдарлама

 

5B070200 - Автоматтандыру және басқару мамандығы халықаралық ABET (АҚШ) агенттігімен аккредиттелген.

 • Бағдарлама сипаттамасы


  Осы мамандық, бағдарламалауды ұнататын, бағдарламалы қосымшаны өндеудің жаңа тәсілдерін менгергісі келетін және ақпараттық жүйені басқарудағы алуан бағыттарын жеңіл үйренгісі келетіндерге арналған.

 • Бағдарлама мақсаттары

  Бағдарламаның білімдік мақсаты түлектердің университетті аяқтағаннан кейін мансаптық және кәсіби жетістіктері кең мағынада сипаттайды.

  Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алғаннан кейін 3-5 жылдың аяқталуы бойынша біз түлектеріміз келесідей жетістікке қол жеткізеді деп күтеміз:

  - мәселенің анализі мен синтезі үшін, сондай-ақ өнеркәсіпте кешенді техникалық міндеттерді шешу үшін стратегиялардың алуан тәсілдерін қолдану мүмкіндігіне ие, техника мен технологиялар бойынша мықты іргелі білім мен практикалық дағдылары бар автоматтандыру және басқару саласындағы тәжірибелі, техникалық құзыретті инженерлерге айналады ;

  - ҚБТУ-да оқу кезеңінде жинақтаған концептуалдық білімі мен инженерлік дағдыларын қолдану үдерісінде, сондай-ақ автоматтандыру және басқару жүйесімен байланысты жобаларға қатысу үдерісіндегі кәсіби даму барысында өз бетінше, кәсіби және тиімді әрекет етуге қабілетті, жобалау және жүйелерді әзірлеу бойынша командалардың мақсатты және тәжірибелі мүшесі, құзыретті көшбасшысы болады;

  - автоматтандыру және басқару технологиялары мен заманауи шешімдерді жобалау, әзірлеу мен пайдалануға беру саласында ғана емес, сондай-ақ оң өзгерістерді жұмыс орындарына, сонымен бірге қоғам игілігіне енгізуде де концептуалдық білімдері мен инженерлік дағдыларын қолдануға қабілетті технология қарлығаштары болуға қол жеткізеді;

  - ұлттық және халықаралық деңгейде мойындалған жоғары оқу орнынан кейінгі, кәсіби және сертификатталған бағдарламаларды үздіксіз оқып-үйренуге қабілетті, сондай-ақ жаңа білім алуға қажеттілікті диагностикалауға, талдауға және анықтауға, өз біліктілігін арттыру бойынша үзбей жұмыс істеуге қабілетті кәсіпқой маманға айналады.

 • Бағдарлама тапсырмалары

  Автоматтандыру және басқарудың математикалық және физикалық негіздерін, олардың электрлік құрылғыларда және жүйелерде қалай падаланылатынын білу. Инженерлік білімнің қоғам игілігіне әдеп нормаларын сақтау арқылы қолданылуы тиіс екендігін түсіну.

  Күмән келтіру – инженерлік мәселелерге қатысты баламалы болжамдарды, тәсілдерді, шараларды, келісім мен нәтижелерді сыни тұрғыдан бағалау.

  Әзірлеу – ішіне сигналдар, коммуникациялар, компьютерлік желілер мен басқару жүйелерін өңдеу кіретін қосымшаларға арналған алуан түрлі электрондық және компьютерлік компоненттері бар жүйелер әзірлеу.

  Көшбасшы болу –жобалар әзірлейтін инженерлер командаларын басқару, командада алуан түрлі рөлдерді орындау және олардың қойылған міндетті орындауда өз үлесін қосатынын түсіну.

  Өзара әрекеттесу – жұмысты құжаттау және алынған нәтижелерді көрсету үшін жазбаша және вербальдық қатынастарды пайдалану.

 • Негізгі пәндері
  • Информатика
  • Бағдарламалау технологиялары
  • Жоғарғы математика I, II
  • Ағылшын тілі I,II
  • Физика I
 • Оқуға қабылданғандар статистикасы
  Оқу жылы Оқуға түскендер Бітіргендер
  2011-2012 38 25
  2012-2013 29 22
  2013-2014 38 18
  2014-2015 41 23
  2015-2016 47 -
 • Болашақтағы мүмкіншіліктер


  Біздің түлектеріміздің жетістіктері бірнеше жыл бойы АТ саласындағы жогары денгейлі мамандар дайындайтынымыздың дәлелі болып келеді. Біздің факультетіміздің түлектері ой өрісі кеңділігімен, жоғары кәсіби біліктілігімен, аналитикалық ойлауымен және ұжымда жұмыс істей білуімен ерекшеленеді. Біздің бүгінгі студенттерімізбен келешекте біздің факультемізде білім алатын оқушылар кәсиби салада алдағы өткен түлектерімізден кем емес табысқа жетер деп үмітттенеміз.

Специальность "Автоматизация и управление"

Автоматизация и управление – одна из самых востребованных в Алмате и в других регионах Казахстана и в целом во всем мире профессий. Программное обеспечение используется в самых разных сферах деятельности, а именно программист внедряет передовые технологические решения в рабочий процесс. Освоить эту специальность можно в Казахстанско-Британском Техническом Университете на факультете информационных технологий. Наши выпускники – бакалавры и магистры – успешно работают в ведущих компаниях и составляют IT-элиту страны.
Студенты обучаются по авторским, профессионально аккредитованным учебным программам. В процессе учебы они: · получают фундаментальные теоретические знания в сфере программирования и технологий; · вырабатывают необходимые для успешной профессиональной деятельности практические навыки (в процессе стажировки, выполнения индивидуальных и групповых заданий и т. д.); · проходят тренинги, мастер-классы и семинары от экспертов западного IT-рынка. Факультет информационных технологий готовит высококлассных специалистов, способных решать самые разные задачи в области промышленности и индустрии.

На факультете информационных технологий работают лучшие преподаватели

Еще одна причина, по которой многие абитуриенты из Алматы и других городов Казахстана желают осваивать специальность «Автоматизация и управление» именно в КБТУ это сильный профессорско-преподавательский состав. Все преподаватели факультета – специалисты, профессионально разбирающиеся в сфере информационных технологий и постоянно повышающих свою квалификацию. 42% преподавателей составляют иностранные преподаватели (из Великобритании, США, Канады и других стран). Они обучают студентов передовым методикам разработки ПО, помогают им выработать необходимые для успешной работы профессиональные навыки и приобрести практический опыт. И лучшее доказательство их профессионализма и высокой квалификации – призовые места, которые студенты КБТУ занимают на национальных и международных олимпиадах и конкурсах.

Факультет информационных технологий КБТУ– старт для успешной карьеры

Освоить профессию разработчика можно на многих курсах и в высших учебных заведениях Казахстана. Но именно выпускники факультета информационных технологий КБТУ работают в крупнейших национальных и зарубежных компаниях (Google, Facebook, Twitter), публикуются в журналах и участвуют в международных конференциях и семинарах. Все это свидетельствует о высоком качестве образования, получаемого в Казахстанско-Британском Техническом Университете. Задать вопрос, касающийся данной учебной программы, сроков подачи документов и поступления можно, связавшись с сотрудниками КБТУ по телефону или оставив нам электронную заявку.
Top