Қош келдіңіз Геология және мұнай-газ индустриясы факультеті
Геология және пайдалы қазбаларды барлау 5B070600

 

Аккредитация
ҚБТУ ЭжМГИФ бакалавриат бағдарламалары - Геология және пайдалы қазбаларды барлау, 5B070800 - Мұнай-газ ісі халықаралық кеме инженирия, ғылым және технологиялар институты агенттігімен аккредиттелген.
Aldgate House, 33 Aldgate High Str., London EC3N 1 EN, UK
Telephone: +44 (0)20 7382 2600; http://www.imarest.org

Бакалавриаттың түлегіне келесі академикалық дәреже тағайындалады: Геология және пайдалы қазбаларды барлау бакалавры

Бағдарлама мақсаты:
Жерасты қабатын қолданудың геологиялық барлауының барлық қадамдарын іске асыратын және қазып алу өндірісінде ғылыми-зерттеу және жобалы оқу-орындарын, ЖОО-ын және ,қазіргі заман нарығына және халықаралық үлгіге сай, жерасты қабатын рационалды қолдану мен қорғау мемлекеттік бақылау органдарында өзекті болатын таужынысты және мұнай-газ өндіру кәсіпорындары аймағында жоғары дәрежелі, бәсекеге қабілетті жұмыскерлерді даярлау.
Даярлау мемлекеттік грант бойынша ақысыз да, ақылы бөдімде де кредиттік технологияда жүршізіліп, бакалавр дәрежесін тағайындаумен аяқталады. ЖОО-нан кейінгі келешек білім алу магистратура бағдарламасымен жалғасуы мүмкін.

050706 - Геология және пайдалы қазбаларды барлау мамандығы бакалаврлары төменде көрсетілген кәсіби іс түрлерін сәтті жүргізе алады:
• ұйымдастыру-технологиялық;
• өндірістік-меңгеру;
• сервисті-эксплуатациялық;
• жобалық;
• ғылыми-зерртеулік;
• білім беру (педогогикалық)

Мамандандыру:
• Геология және қатты пайдалы қазбалар кен орнындарын барлау;
• Мұнай және газ геологиясы;
• Іздеу мен барлаудың геофизткалық тәсілдері.

Міндетті пәндер – 94 кредит, соның ішінде:
• Физикалық геология
• Құрылымдық геология
• Қазақстанның геологиясы және минералдық ресурстары
• Минералогия кристаллография және петрография негіздерімен
• Петрофизика
• Ұңғыма бұрғылау
• Мұнай және газ геологиясы
• Пайдалы қазбалар кен орныдарының геологиясы
• Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу негіздері
• Шөгінді бассейндердің седиментологиясы
• Геостатистика негіздерімен геологиялық модельдеу
• Геофизикаға кіріспе
• Ұңғымалардың гидродинамикалық зерттеулері

ҚБТУ-да "Мұнайгаз ісі" мамандығында оқудың артықшылықтары:
• Британдық аккредиттелген IMarEST бағдарламасы бойынша бакалавр дипломын алу
• Жоғары дәрежелі профессорлық-ұстаздық құрам
• Қазақстанда ғана емес, әлем бойынша жоғары төлемді жұмыс табу мүмкіншілігі
• Халықаралық компанияларда, үкімет мекемелерінде, кәсіпорындарда ҚБТУ студенттеріне деген үлкен сұраныс
• ЖОО-нан кейінгі екі дипломдық білім алу мүмкіндігі
Top