Бастапқы бет ОҚУҒА ТҮСУ
Әскери есеп

Қауiпсiздiк қызметiнiң жетекшiсi : Алимжанов Шохан Батырханович 
каб. № 63 
тел. 272-46-60 

Әскери мiндеттiлер және әскерге шақырылатындардың әскери есепке алуыну сұрақтары бойынша келесi қызметтерді атқарады:

Әскери есепке алу сұрақтары бойынша университетте заңмен белгіленген стандарттар, ережелер мен нормалардың орындалуын ұйымдастырып бақылауды iске асырады;

ҚБТУ қызметкерлері мен студенттерін әскери есепке алып, одан шығуын жүзеге асырады және анықтама қағазын береді;

Алматы қаласы Қорғаныс iстерi жөніндегі басқарма (ҚІБ) мағұлматтарымен әскери құжаттардың сәйкестігін тексередi және әскери мiндеттiлердегі әскери құжаттардың бар-жоғын тексереді.

Аймақтық ҚІБ-ның жоспарлы тексеруi үшiн әскери мiндеттiлер және әскерге шақырылатындардың есепке алынуы бойынша құжаттарды әзірлейді;

Әскери есепке алу бойынша бар сұрақтарды қарастырып, құжаттарды даярлап, оларды мемлекеттiк құзіретті органдарға білгіленген мерзiмде өткізуді қамтамасыз етеді.

Жыл сайынғы жоспарлар мен есептеу нәтижелерін тапсырады.

Top