Бастапқы бет КБТУ ТУРАЛЫ
Патенттік-ақпараттық жұмыстар қызеті (ПАЖҚ)

Патенттік-ақпараттық жұмыстар қызметінің (ПАЖҚ) миссиясы:зияткерлік меншік нысандарын қорғау бойынша ұйымдастырушылық-ақпараттық қызметтер.

Қызметінің негізгі мақсаты (ПАЖҚ):
- ғылыми-техникалық жетістіктердің патент қабілеттілігін бағалау;
- өтінімдерді рәсімдеу, қорғау құжатын беру (өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер);
- шетелдік патенттеу рәсімдерін жүзеге асыру;
- патенттік зерттеулер жүргізу;
- бағалау және өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету және қызмет көрсету;
- бағдарламалық жабдықтамаларды тіркеу.

Стратегиясы (ПАЖҚ):
-  сақтауға қабілетті тақырыптар мен зерттеу процесінде жасалған өнеркәсіптік меншік құқығы объектілерін анықтау (өнертабыстар, пайдалы модельдер, ноу-хау);
-  өнеркәсіптік меншік құқығы объектілеріне патенттер беруге өтінім жасау және материалдарға сараптама жүргізу;
-  жәрдем қорытынды пайдалануға арналған лицензиялық шарттарды әзірлемелер; лицензиялық келісімдердің қорытындысын жоғары оқу орындарының пайдалануы үшін көмектесу;
- зияткерлік меншік объектілері туралы қажетті анықтамалық-ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді қамтамасыз ету.

Жалпы қызметінің сипаттамасы

Зияткерлік меншік дегеніміз не? Зияткерлік меншік - заңмен қорғалатын зияткерлік қызметтің нәтижелері және жекелендіру құралы.
Зияткерлік қызмет нәтижесінің (ЗҚН) авторы болып шығармашылық еңбегімен алынған нәтижеге қол жеткізген азамат танылады.
Өнертабысты патенттеу ісін, пайдалы модельге немесе өнеркәсіптік үлгіге автор немесе авторлар тобы жүргізе алады – жеке тұлға немесе заңды тұлға (оның ішінде жұмыс берушінің авторға қатысына қарай), оған айрықша құқығы бар келісім-шарт негізінде. Кімнің атына патент беріледі сол жеке немесе заңды тұлға патент иеленуші – ЗҚН-ға айрықша құқық иесі болып табылады (пайдалану құқығы, билік ету, басқа тұлғаларға пайдалануға тыйым салу).

Патенттеу рәсімі және оның кезеңдері. Патенттеу 4 кезеңнен тұрады:
1. Патентті алуға өтінім жасау және патент ведомствосына өтінім беру.
2. Формалды сараптама жүргізу.
3. Өтінімге мәні бойынша сараптама жүргізу.
4. Патент беру.

Top