Бастапқы бет КБТУ ТУРАЛЫ
Қауіпсіздік қызметі

Қауіпсіздік қызметі "ҚБТУ" Ақ-ның құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

 

Қауіпсіздік қызметінің алдына мынадай міндеттер қойылады:

• Университет меншігін күзету және қоғамдық тәртіп пен ҚБТУ-дың күзетте тұрған нысандарының қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз ету;

• ҚБТУ нысандарында қоғамдық тәртіп мен ішкі жұмыс тәртібін сақтау жөніндегі бақылауды қамтамасыз ету;

• ҚБТУ нысандарын сақтауда қауіптер мен осал жерлерін аңғару, сонымен қатар күшейту мен қорғау шараларын қолдану;.

• Өзінің өкілеттілігі аясында терроризмге қарсы шараларды жүргізу;

• ҚБТУ қызметінің техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, азаматтық қорғаныс пен төтенше жағдайлар мәселелері бойынша ҚР заңнамасының талаптары мен нормаларына сәйкестігін қамтамасыз ету.


 

Қызметтері

Қауіпсіздік жөніндегі қызметтің келесідей қызметтері бар:

• Университет нысандарында өткізу мен нысанішілік қауіпсіздік режимін ұйымдастыру мен оның орындалуын бақылау (оқу корпусы);

• ҚБТУ нысандарында қоғамдық тіртіп пен ішкі жұмыс тәртібі ережелерін сақтау жөніндегі бақылауды жүзеге асыру;

• ҚБТУ қызметінің техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі,өндірістік санитария мен еңбекті қорғау мәселелері бойынша ҚР заңнамасының талаптары мен нормаларына сәйкестігін қамтамасыз ету.

• ҚБТУ қызметінде азаматтық қорғаныс пен төтенше жағдайлар саласындағы ҚР заңнамасының талаптары мен нормаларының сақталуын қамтамасыз ету;

• Университет қызметкерлері мен студенттерін әскери есепке тұрғызу / алу мәселелері жөніндегі жұмыстарды жүргізу;

• Университетті қорғау жүйесін іске асыру мен ұйымдастыру іс-шараларын жоспарларлау және жүзеге асыру;

• Қызмет әрекеттерінің мәселелері бойынша нормативті құжаттар мен нұсқауларды, ұсыныстар мен кепілдемелерді жасау және оларды белгілернген тәртіпте бекітуге ұсыну;

• ҚБТУ қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды талдау мен оларды жетілдіру шараларын әзірлеу;

• Қызметтің құзіреттілігіне қатысты түскен хаттар, шағымдар, өтініштерді қарастыруға қатысу және қызметтік тексерулер барысында анықталған кемшіліктер мен тәртіп бұзушылықтарды жою шараларын қолдану;

• ҚБТУ Ректорының (басшылығың)ұйғарымы бойынша қоғамдық тәртіп пен университеттің ішкі тәртібі ережелерін бұзумен байланысты қызметтік тексерулерді өткізу;

• ҚБТУ-дың құрылымдық бөлімшелеріне университет өызметкерлері мен студенттерінің қатысуымен өтетін қоғамдық маңызы ба, мәдени-көпшілік, спорттық және басқа да іс-шараларды ұйымдастыруда көмек көрсету;

• Аталған іс-шараларды өткізуде қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету;

• Мемлекеттік мекемелермен, желгілікті атқарушы органдармен және Қызметтің құзіреттілігі мәселелері жөніндегі ұйымдармен әрекеттесу; Қызметтің әрекеттері жөніндегі жұмыс мәжілістерін ұйымдастыру және өткзі;

• ҚБТУ Ректорының (басшылығының), сыртқы ұйымдардың (келісім бойынша) сауалдары бойынша анықтамалық көрсеткіштерді, материалдар мен құжаттарды жән басқа ақпаратты әзірлеу, Қызмет әрекеттеріне қатысты құжаттаманы жүргізу;

• Қызмет әрекеттерінің мәселелері бойынша жыл сайынғы жоспарлар мен есептерді құру, бекітуге орнатылған тіртіпте ұсыну;

• ҚБТУ органдарының шешімдерін, Ректор бұйрықтары мен ұйғарымдарын, ҚР заңнамасы мен ҚБТУ-дың нормативті актілерінде қарастырылған басқа да қызметтерін орындау;

Top