Бастапқы бет КБТУ ТУРАЛЫ
Халықаралық департамент

Департаменттің түпкі мақсаттары мен міндеттері

• ҚБТУ брэндін жасап оны алға жылжыту, имиджін күшейту және табысты бірлескен дамуына қолайлы сыртқы орталар жасау.

• ҚБТУ-дың ғылыми-зерттеулік, консалтингтік, заттық-техникалық потенциалын анықтау және дамыту.

• Мұнай-газ, энергетикалық кешенді компаниялар, қаржылық институттар, халықаралық және басқа да ұйымдар арасында серіктестіктері ұзақ мерзімді байланысты құру және нығайту.

•ҚБТУ-дың құрылымдық бөлімшелерінің қызметтерінің байланыстар төңірегіндегі сыртқы байланыстардың дамуы және қоғам төңірегіндегі біртұтас саясаттың іске асырылу үйлестігі.

 

Департаменттiң негiзгi қызметтері

• ҚБТУ-дың құрылымдық бөлімшелерінің сыртқы қарым-қатынастық жоспарлар мен бағдарламаларын дайындап, өңдеп, бекітуге ұсыну.

• Ғылыми, қоғамдық және имидждік шараларда ҚБТУ-ды таныстыру.

• Құрылымдық бөлiмшелерге төменгі жағдайларда жәрдемдесу:
- университеттің білім алу қызметі нарығындағы бәсекелестік артықшылығының күшейуі;
- ҚБТУ-дың имидждік өнімін өңдеу;
- университеттің дамуының стратегиялық жоспарларының іске асырылуы;

• Құрылымдық бөлiмшелерді үйлестiру және қызметін бақылау:/br> - инвестициялардың тартуымен сабақтас халықаралық жобалардың iске асырулары үшiн әрiптестер iздестiру;/br> - университеттiң бар әрiптестерiмен сыртқы байланыстарды анықтау және күшейту;/br> - университеттiң ресми шараларын ұйымдастыру;

• ҚБТУ-дың қатысы бар халықаралық келiсiмдердiң деректер қорларын жасау және олардың iске асырылуын бақылау.

• ҚБТУ-дың әртүрлі ұйымдармен, мекемелермен ынтымақтастық туралы келiсiмшарт жобасын, келiсiмдер, хаттамалар, меморандумдар және т.б. әзiрленуiне қатысуы.

• ҚБТУ-дың Консультативтік Комитетінің жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру.

• Университеттің жаңа бағыттарын дамыту қызметін өңдеуге қатысу.

Top