Бастапқы бет КБТУ ТУРАЛЫ
Операциялық-шаруашылық департаменті

Пайдалану-шаруашылық департаменті

Жалпы ережелер
Пайдалану-шаруашылық департаменті (бұдан әрі - Департамент) "Қазақстан-Британ техникалық университеті" АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі болып табылады (бұдан әрі-ҚБТУ немесе Университет).
Департаментті ҚБТУ Ректоры бұйрығымен тағайындалатын және қызметтен босатылатын директор басқарады.
Департамент өз қызметінде жалпы мәселелер жөніндегі Проректорға бағынады.
Департамент өз қызметінде басшылыққа алады:
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын;
- ҚБТУ Жарғысын;
- ҚБТУ органдарының бұйрықтарын, өкімдерін, шешімдерін;
- "ҚБТУ" АҚ сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарын, ҚБТУ сапа менеджменті жүйесінің өзге де құжаттарын; 
- ҚБТУ-дың кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйесі (КҚжДМЖ) құжаттарын; 
- ҚБТУ-дың Департамент туралы ережесін, өзге де ішкі құжаттарын.
Негізгі міндеттері
Департаменттің алдында мынадай міндеттер қойылады:
ҚБТУ-дың оқу корпусын үздіксіз электр, жылу энергиясымен және сумен қамтамасыз етуді ұйымдастыру.
Оқу корпусының тұрмысын қамтамасыз ету коммуникацияларын жұмысқа жарамды күйде ұстау.
Оқу корпусында және оған іргелес орналасқан аумақта тиісті санитарлық-гигиеналық шарттарды қамтамасыз ету.
Оқу корпусының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша шаруашылық қызметі.
Қызметтер
Департамент мынадай қызметтерді атқарады:
ҚБТУ оқу корпусы ғимаратының өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес шаруашылық және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. 
Техникалық және коммуналдық жабдықтар мен жүйелерді дұрыс пайдалануды бақылауды қамтамасыз етеді және оларға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады. 
Лифтінің, жарықтың, жылу, желдету жүйелерінің, су құбыры, кәріз, телефон байланысы және т.б. ақаусыз жұмысын қадағалайды. Ақаулықтар туындаған жағдайда оларды дер кезінде жояды (мүмкіндігі бойынша) немесе жүйелер /жабдықтар жұмысындағы кемшіліктерді жою үшін қызмет көрсететін ұйымның өкілдерінің шақыруын қамтамасыз етеді. 
ҚБТУ оқу корпусы ғимараттар мен үй-жайларын, жатақханалардың күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын, ҚБТУ-ды сумен жабдықтау жүйелерін, кәріз, жылыту, жарықтандыруды жұмыстарын ұйымдастырады және бақылайды.
ҚБТУ автопаркінің техникалық пайдалануын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді (машиналардың уақытылы шығу және кіруін бақылау, жол қағаздарын беру, техникалық байқау және автокөлікті сақтандыру, көлік құралдарын және т. б. есепке қою және есептен шығару).
Қызметтік үй-жайларын тазалауды және күтуді қамтамасыз ету (оның ішінде жуу, киім үтіктеу, жұмсақ құрал-саймандарды тазалау) және өндірістік-техникалық үй-жайларды, жалпы пайдаланудағы орындарды, ішкі аулаларды, іргелес аумақтарды және жасыл екпелерді тазалауды және күтуді қамтамасыз ету.
Қызмет көрсететін ұйымның уақтылы және сапалы қызмет көрсетуін бақылауды жүзеге асырады.
Мамандандырылған ұйыммен бірлесіп тиісті өртке қарсы ғимараттардың жай-күйін қамтамасыз ету бойынша жұмыс жүргізеді.
Ғимаратқа коммуналдық және техникалық қызмет көрсету бойынша келісімшарттар жасасуға арналған өтінімдерді уақтылы беруді қамтамасыз етеді (жылу, су және электрмен жабдықтау, лифттік қызмет көрсету, клинингтік қызметтер және т.б.). ҚБТУ базасында өткізілетін іс-шаралардың қажетті техникалық және шаруашылық қызмет көрсетуін қамтамасыз етеді. 
Департаменттің қызметі бойынша нормативтік құжаттардың жобаларын әзірлеу, есеп, хат, жыл сайынғы жұмыс жоспарларын және есептерін шығару, оларды белгіленген тәртіпте бекітуді қамтамасыз етеді.
ҚР заңнамасымен және ҚБТУ-дың нормативтік актілерімен көзделген өзге де функцияларды орындайды.
Өкілеттіктері
Департамент құқылы:
ҚБТУ құрылымдық бөлімшелерінен Департамент өз функцияларын және өкілеттігін іске асыруды орындау үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты сұрата және ала алады. 
Департаменттің құзыретіне жататын мәселелері бойынша сыртқы ұйымдармен Департамент құзыреті шегінде өзара іс-қимыл жасай алады.
Департамент жұмысының ұйымдастыру тиімділігін арттыру мәселелері бойынша жетекшілік ететін проректорға ұсыныстар енгізе алады.
Белгіленген жағдайларда қажет болған кезде жарықтың, жылудың, судың апаттық өшіруін жүргізе алады.
Белгіленген тәртіппен ҚБТУ-дың аудиторияларына, кабинеттеріне, зертханаларына және басқа да оқу үй-жайларына кіруге мүмкіндік жасай алады.
Жауапкершілік
Департамент осы Ережемен қарастырылған міндеттерді және қызметтерді орындауға жауапты, соның ішінде:
- оларды сапалы және уақытылы орындау; 
- берілген өкілеттіктерді дұрыс және толық пайдалану, сапа саласындағы, СМЖ және (КҚжДМЖ) құжаттама талаптарына сәйкес міндеттемелерді орындау; 
- жүктелген қызметтердің орындалу барысы туралы Университет басшылығын уақтылы хабардар ету; 
- Университеттің ғимараттарын жабдықтауға қажетті жылумен, сумен, электрмен қамтамасыз ету; 
- Университеттің оқу корпустарында және іргелес аумақта тиісті санитарлық-гигиеналық жай-күйді қамтамасыз ету.
Басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара әрекеттестік
Департамент өз қызметін жүзеге асыру барысында:
- басқа да университеттің құрылымдық бөлімшелерімен қызметтік өзара қарым-қатынас жүргізеді, олармен қажетті ақпарат алмасады;
- мүдделі құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен, университеттің лауазымды тұлғаларымен Департаменттің қызметі мәселелері бойынша дайындалатын нормативтік құжаттардың жобаларын келіседі; 
- Университеттің басшылығымен келісім бойынша ҚБТУ құрылымдық бөлімшелері жұмыскерлерін Департамент өткізетін және өзге де құрылымдық бөлімшелері қатысуы талап етілетін іс-шараларды жүзеге асыруға тартады.

Top