Бастапқы бет КБТУ ТУРАЛЫ
Қаржы-экономикалық департементі

Қаржы-экономикалық басқармасы (одан әрі - ҚЭБ ) АҚ « Қазақстан-Британ техникалық университетінің» (одан әрі ҚБТУ немесе университет) құрылымдық бөлімшесі болып табылады .

Департаментті ФРЖ директоры басқарады, ҚБТУ ректорының бұйрығымен тағайындайтын немесе қызметынен босататын .

Өз қызметінде Департамент қаржы директорына бағынады

2015 жылғы КБТУ есеп беру жиналысының протоколы

Қаржы есептемесі - 2013 жыл

КБТУ 2014 жылғы есептеме

Шоғырландырылған 2013 жылғы қаржылық есептеме және аудиторлық есептілік

2015 жылғы КБТУ аудиты

Аудированная консолидированная ФО за 2016г.

Аудированный ФО за 2016 АО КБТУ

Top