Добро пожаловать logo Бизнес школа

Международная программа


Магистратура в области финансового анализа
6М050900

ҚБТУ Бизнес мектебінің қаржылық талдау саласындағы магистратурасы студенттерде қаржы нарықтарын түсіну және оларды басқару дағдыларын дамытуға бағытталған. Аталған мақсатқа CFA институтының Сертификатталған қаржы аналитигі бағдарламасының оқу жоспарын құру жолымен қол жеткізіледі. Аталған жоспар ұдайы жаңартылып отырады, бұл Қаржылық талдау саласы магистратурасында білім алушыларға, бұл саладағы ең жаңа білім мен әзірленімдер қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Аталған бағдарламаның оқу жоспары іргелі экономикалық және қаржылық ұстанымдарға негізделген және студенттерге инвестициялар мен активтерді басқару саласындағы арнайы білім мен дағдыларды ұсынатындай етіп әзірленген.

ҚБТУ Бизнес мектебінің Қаржылық талдау саласындағы магистратурасы CFA институты тарапынан аккредитацияланған. Аталған аккредитация CFA (CBOK) бағдарламасының білімі жиынтығы мазмұнының 70% -ын береді және студенттерге CFA емтихандарынан табысты өтуге арналған білім мен дағдыларды жинақтауға көмектеседі.

БАҒДАРЛАМА АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

•Қазақстан мен Орта Азиядағы CFA институтының аккредитациясын алған жалғыз бағдарлама.
• Бағдарламаның оқу жоспары CFA CBOK білім жиынтығына сәйкес жасалған және инвестиция саласында бүкіл әлем бойынша кәсіпқойлар тарапынан мойындалған және кеңінен пайдаланылатын салаларды қамтиды.
• Бағдарламаны аяқтаған студенттер CFA емтихандарының барлық 3 деңгейін тапсыруға дайын болады.
• Бағдарлама студенттерді халықаралық қаржылық аренада табысты мансапқа жетуге даярлауға арналған.


БАҒДАРЛАМА ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

Оқу тілі: Толығымен ағылшын тілінде
Оқу форматы: Кешкі + сенбі күні толық (аптасына 3 рет)
Ұзақтығы: 15 ай
Оқу құны: - Foundation бағдарламасы - 270 000 - 450 000 теңге
- Қаржылық талдау саласындағы магистратура - 1 500 000 - 2 050 000 тенге *
Қабылдау комиссиясы: 1-29 шілде 2016 ж.
Оқудың басталу күні:: 22 қыркүйек 2016 ж.

*ҚБТУ түлектері мен қызметкерлеріне және үлгерімі жоғары үміткерлерге жеңілдіктер


БАҒДАРЛАМАНЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ

Бағдарлама магистранттардың CFA білім жиынтығына кіретін 10 кәсіби саланы игеруіне арналған. Оқу жоспары магистранттарға бүкіл әлемдегі инвестиция мамандары мансап барысында мейлінше маңызды деп көрсететін білім, іскерлік және дағдыларды алуға көмектесетіндей етіп әзірленген.


Foundation бағдарламасының оқу жоспары:

Пән атауы Кредиттер саны
Қаржылық есептілік талдауы I 1
Инвестициялық шешімдерге арналған экономика I 1
Корпоративтік қаржы I 1
Этика және кәсіби стандарттар I 1
Акцияларға баға беру және талдау I 1
Бекітілген кіріс ті қаржылық құралдар I 1
Өндірілетін қаржылық құралдар I 1
Портфельді басқару I 1
Қаржылық есептілік талдауы I 1


Қаржылық талдау саласындағы магистратура бағдарламасының оқу жоспары:

Пән атауы Кредит саны
Міндетті пәндер 12
Мамандық бойынша пәндер 21
Тағылымдама 2
Эксперименталдық-зерттеу жұмыстары 4
Аттестация 4
Кешенді емтихан 1
Жоба / диссертация қорғау 3
Барлығы 43

Міндетті пәндер

Пән атауы Кредит саны
Іскерлік қатынас 3
Этика и кәсіби стандарттар 3
Сандық әдістер 3
Инвестициялық шешімдерге арналған экономика 3
Барлығы 12

Мамандық бойынша пәндер

Пән атауы Кредит саны
Корпоративтік қаржы 3
Қаржылық есептілік талдауы 3
Акцияларды бағалау және талдау 3
Бекітілген кірісті қаржылық құралдар 3
Өндірілетін қаржылық құралдар 3
Портфельді басқару 3
Жеке капиталды басқару 3
Барлығы: 21

Тағылымдама,Жоба / Диссертация және Кешенді емтихан

Білім алушы Тағылымдамадан, Жоба/Диссертация қорғаудан және Мамандық бойынша кешенді емтиханнан өтуі тиіс

Пән атауы Кредит саны
Тағылымдама 2
Эксперименталдық -зерттеу жұмысы 4
Кешенді емтихан 1
Жоба/диссертация қорғау 3
Барлығы: 10

ҚАЛАЙ ТҮСУГЕ БОЛАДЫ

1-ҚАДАМ
Келесі құжаттарды ҚБТУ Бизнес мектебіне тапсыру (1-29 шілде, 2016)
• Аппликациялық форма (Жеке іс парағы);
• Диплом мен оның қосымшасының нотариалдық бекітілген көшірмесі;
• Түйіндеме;
• Ұсыныс хат;
• Уәждемелік хат;
• 3×4 форматындағы 6 фотосурет;
• Жеке куәлік көшірмесі;
• Медициналық анықтама №086-У;
• Еңбек кітапшасының көшірмесі;
• Нотариалдық бекітілген IELTS (6.0 және жоғары) сертификатының көшірмесі


2-ҚАДАМ
Түсу емтихандарын тапсыру (10 - 25 тамыз 2016 ж.)

3-ҚАДАМ
У«Foundation» міндетті бағдарламасын табысты жабу (22 қыркүйек- 15 қараша 2016 ж.)


CFA ТУРАЛЫ

Дипломды Қаржы Аналитигі (Chartered Financial Analyst - CFA) - қаржы және инвестиция саласындағы мейлінше беделді атақтардың бірі. Бұл атақты емтихандардың үш деңгейін бірізді тапсыра алған қаржы мамандары иеленеді. Әрбір деңгей 300 сағат даярлық сабақтарын қамтиды. Орта есеппен, барлық 3 деңгейден өту үшін үміткерлерге 2-5 жыл уақыт кетеді.

CFA институты

CFA институты – инвестициялар бойынша мамандардың бүкіл әлемдік ассоциациясы. Ұйым инвестициялық нарықта мейлінше жоғары этикалық стандарттар белгілейді және ғаламдық қаржы қауымдастығы үшін құрметті білім көзі болып табылады. Бүгінгі таңда әлемнің 102 мың дипломды мамандары мен 136 ұжымдық мүшелерін қоса есептегенде141 елінен 111 000-нан астам адам CFA институтының мүшесі болып табылады. Егер толығырақ ақпарат алғыңыз келсе, www.cfainstitute.org сілтемесі бойынша қараңыз.


file_downloadМВА презентациясы , ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУ САЛАСЫНДАҒЫ МАГИСТРАТУРА

По вопросам обращаться

Задайте вопрос по программе

Оставьте заявку и мы перезвоним вам. Так же, вы можете прочитать всю дополнительную информацию в разделе "Часто задаваемые вопросы"

Обучение CFA

Рынок инвестиций постоянно требует квалифицированных экспертов в области финансового анализа. Казахстанско-Британский технический университет в городе Алматы — единственный в КР и Центральной Азии вуз, предоставляющий обучение CFA после аккредитации одноименным Институтом. Аккредитацию получают вузы, которые включают не менее 70% программы CBOK, знание которой позволяет хорошо сдать экзамен.

Что такое подготовка CFA и почему важно выбрать аккредитованный вуз

Институт CFA является международной организацией, которая сплотила специалистов финансового рынка для определения стандарта профнавыков и создания среды, ключевым в которой будут развитие экономики и интересы инвесторов. Ее сертификат является одним из самых престижных и значимых документов на финансовом и инвестиционном рынках. Подготовка CFA включает изучение академтеории и современной практики, этические и профессиональные стандарты. Каждый уровень обучения CFA состоит из 300 часов, кандидаты тратят от 2 до 5 лет на сдачу экзамена, который длится 6 часов.

Особенности обучения по программе CFA в КБТУ

В рамках программы подготовки студенты могут проводить собственные исследования финансовой области и представлять их профессиональным специалистам. В учебном плане содержатся 10 профессиональных сфер, которые используют мировые эксперты. Среди них анализ финансовой отчетности, этика и профессиональные стандарты, управление портфелем и другие. Окончив обучение в Казахстане, студенты получают диплом Магистра Финансового анализа и знания, которых будет достаточно для успешной сдачи 3 уровней CFA-экзамена, после которого становится возможным получение звания Дипломированного Финансового Аналитика. Обучение проходит в городе Алматы в вечернем формате и по субботам в течение 15 месяцев. Лекции читаются на английском языке.