Cіз бөлімінде Ғылым
Факультет жаңалықтары
Ph.D философия докторы ғылыми атағын алу үшін диссертацияны қорғау туралы

<p>Қазақcтан-Британ техникалық университеті жанында құрылған &laquo;6D070500 &ndash; Математикалық және компьютерлік модельдеу&raquo; мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінде &laquo;6D070500 &ndash; Математикалық және компьютерлік модельдеу&raquo; ...

27 қараша
Докторлық диссертация қорғау туралы

<p>Қазақстан-Британ техникалық университетінде философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін <strong>Айт Сауықтың </strong>6D072100 &ndash;Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша &laquo;Органикалық қосылыстар негізіндегі кор ...

27 қараша
Докторлық диссертация қорғау туралы

<p>В Казахстанско-Британском техническом университете состоится защита докторской диссертации на соискание степени доктора философии PhD <strong>Садырбаевой Фариды Муратхановны</strong> на тему &laquo;Биологически активные сложные эфиры C- и N-замеще ...

27 қараша
Докторлық диссертация қорғау туралы

<p>Қазақстан-Британ техникалық университетінде философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін <strong>Жумакова Сымбат Сериковнаның</strong> 6D072100 &ndash; Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша &laquo;Биологиялық белсенді ...

27 қараша
Докторлық диссертация қорғау туралы

<p>Қазақстан-Британ техникалық университетінде философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Тоштай Қайнаубектің 6D072100 &ndash; Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша &laquo;Өсімдік майларын гидрлеу процесіндегі транс изо ...

24 қараша