Қош келдіңіз ҚБТУ түсу
Әскери есеп
Қауiпсiздiк қызметiнiң жетекшiсi : Алимжанов Шохан Батырханович
каб. № 63
тел. 272-46-60
Әскери мiндеттiлер және әскерге шақырылатындардың әскери есепке алуыну сұрақтары бойынша келесi қызметтерді атқарады:
Әскери есепке алу сұрақтары бойынша университетте заңмен белгіленген стандарттар, ережелер мен нормалардың орындалуын ұйымдастырып бақылауды iске асырады;
ҚБТУ қызметкерлері мен студенттерін әскери есепке алып, одан шығуын жүзеге асырады және анықтама қағазын береді;
Алматы қаласы Қорғаныс iстерi жөніндегі басқарма (ҚІБ) мағұлматтарымен әскери құжаттардың сәйкестігін тексередi және әскери мiндеттiлердегі әскери құжаттардың бар-жоғын тексереді.
Аймақтық ҚІБ-ның жоспарлы тексеруi үшiн әскери мiндеттiлер және әскерге шақырылатындардың есепке алынуы бойынша құжаттарды әзірлейді;
Әскери есепке алу бойынша бар сұрақтарды қарастырып, құжаттарды даярлап, оларды мемлекеттiк құзіретті органдарға білгіленген мерзiмде өткізуді қамтамасыз етеді.
Жыл сайынғы жоспарлар мен есептеу нәтижелерін тапсырады.