Cіз бөлімінде ҚБТУ жайлы
Қаржы-экономикалық департементі

Қаржы-экономикалық басқармасы (одан әрі - ҚЭБ ) АҚ « Қазақстан-Британ техникалық университетінің» (одан әрі ҚБТУ немесе университет) құрылымдық бөлімшесі болып табылады .

Департаментті ФРЖ директоры басқарады, ҚБТУ ректорының бұйрығымен тағайындайтын немесе қызметынен босататын .

Өз қызметінде Департамент қаржы директорына бағынады

2015 жылғы КБТУ есеп беру жиналысының протоколы

Қаржы есептемесі - 2013 жыл

КБТУ 2014 жылғы есептеме

Шоғырландырылған 2013 жылғы қаржылық есептеме және аудиторлық есептілік

2015 жылғы КБТУ аудиты

Аудированная консолидированная ФО за 2016г.

Аудированный ФО за 2016 АО КБТУ

Софиев Дархан Абдуразахович
Финансовый директор
phone +7 (727) 250-60-38 (422)
email d.sofiev@kbtu.kz
home 512 каб.
Карнакова Назгуль Шолпанкуловна
Директор
phone +7 (727) 266-82-26 (314)
email n.karnakova@kbtu.kz
home 518 каб.
Уксумбаева Айжан Казбековна
Бас менеджер
phone +7 (727) 272-75-30 (413)
email a.uksumbaeva@kbtu.kz
home 521 каб.
Абдильманов Абай Маратович
Бас менеджер
phone +7 (727) 272-75-30 (345)
email ab.abdilmanov@kbtu.kz
home 521 каб.
Нурбаева Эльмира Динмухамедова
Бас менеджер
phone +7 (727) 272-75-30 (374)
email e.temirbekova@kbtu.kz
home 521 каб.